امروز: چهارشنبه 28 آذر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

پیشینه و مبانی نظری توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی

پیشینه و مبانی نظری توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی دسته: جغرافیا
بازدید: 8 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 139 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

مبانی نظری و پیشینه توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه........................................................................................................................................................................ 9

2-1.­تعاریف و مفاهیم............................................................................................................................................ 10

2-1-1.مفهوم مسکن .......................................................................................................................................... 10

2-1-2.مسکن روستایی........................................................................................................................................ 11

2-1-3.پایداری و توسعه پایدار............................................................................................................................ 14

2-1-4.توسعه پایدار روستایی.............................................................................................................................. 15

 2-1-5.مسکن پایدار روستایی............................................................................................................................ 17

2-2.مسکن و نظریات مربوط به آن..................................................................................................................... 17

2-3.اهمیت مسکن در زندگی انسان.................................................................................................................. 18

2-4.نقش مسکن در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آن............................................................. 19

2-5.روش های اساسی تامین مسکن.................................................................................................................... 20

2-5-1.ارتقای کیفیت سکونت............................................................................................................................. 20

2-5-2.تامین زمین و خدمات............................................................................................................................. 21

2-5-3.اهداف روش تامین زمین و خدمات....................................................................................................... 21

2-5-4.روش توانمند سازی.................................................................................................................................. 22

2-6.عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن............................................................................................. 23

2-6-1.زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن................................................................. 23

2-6-2.استانداردهای مسکن................................................................................................................................ 23

2-6-3.شکل مطلوب مسکن................................................................................................................................ 24

2-6-4.استحکام مسکن........................................................................................................................................ 24

2-7.جایگاه مسکن روستایی در توسعه پایدار روستایی.................................................................................... 24

2-9.  شاخص ها ی تبیین کننده توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی........................................................ 26

2-10.اصول طراحی مسکن پایدار روستایی....................................................................................................... 27

2-10-1.موارد اکولوژیکی .................................................................................................................................... 27

2-10-1-1.مسکن پایدار و طراحی منظر........................................................................................................... 27

2-10-1-2.مسکن پایدار و اقلیم......................................................................................................................... 27

 2-10-1-3.مسکن پایدار و حفاظت از منابع آبی............................................................................................. 28

2-10-1-4.مسکن پایدار و پیوند با طبیعت....................................................................................................... 28

2-10-2.موارد اجتماعی....................................................................................................................................... 29

2-10-2-1.مسکن پایدار و فرهنگ ساکنین...................................................................................................... 29

2-10-2-2.مسکن پایدار و کاربریهای مختلط................................................................................................... 29

2-10-2-3.مسکن پایدار و تراکم........................................................................................................................ 29

 2-10-2-4.مسکن پایدار و رابطه انرژی و سلامت........................................................................................... 30

2-10-3.موارد اقتصادی....................................................................................................................................... 30

2-10-3-1.مسکن پایدار و عوامل تکنیکی........................................................................................................ 30

2-11.شاخص­های مسکن پایدار در تجارب جهانی........................................................................................... 30

2-11-1.شاخص های توسعه پایدارمسکن در ایران.......................................................................................... 33

2-12.سیاست های مسکن در برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب......................................................... 34

2-12-1.سیاست های مسکن در برنامه های قبل از انقلاب............................................................................ 34

2-12-2.سیاستهای مسکن در برنامه های عمرانی بعد از انقلاب................................................................... 35

2-13.روش شناسی پژوهش................................................................................................................................ 36

2-13-1. روش تحقیق.......................................................................................................................................... 36

2-13-2.تعیین حجم نمونه................................................................................................................................. 37

2-13-3.تجزیه و تحلیل داده­ها........................................................................................................................... 38

2-13-4.اجزای پرسشنامه................................................................................................................................... 38

2-14.شاخص های مسکن پایدار مورد استفاده  در این تحقیق....................................................................... 39

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر